AUTORITATEA CONTRACTANTĂ:

Clubul Sportiv Universitatea Resita, cu sediul în Reșița, Piața Traian Vuia nr. 1-4, județul Caraș-Severin, telefon (+4)0374810713, fax (+4)0374810714, email: csuresita@yahoo.com.
DENUMIRE CONTRACT: servicii de servire a mesei – pregătirea, prepararea și servirea a două mese pe zi, prânzul şi cina, pentru sportivii de performanță ai Clubului Sportiv Universitatea Reşiţa, care participă la competiții naționale şi internaționale

TIP CONTRACT: SERVICII
COD CPV: CPV : 55300000-3 servicii de servire a mesei
CRITERIU DE ATRIBUIRE: “prețul cel mai scăzut”.
ANUNȚ DE PARTICIPARE: nr: ADV 1061934/12.02.2019, în conformitate cu NORMELE PROCEDURALE INTERNE pentru organizarea şi desfăşurarea propriilor proceduri de atribuire
chiziție publică ce au ca obiect Servicii sociale si alte servicii specifice, prevăzute in anexa nr. 2 la Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice, cu valoare estimată fără T.V.A. mai mică decât cea prevăzută la art. 7. Alin. (1). lit. d). cuprinsă în intervalul: de la 135.060 lei până la 3.376.500 lei (exclusiv).
NUMĂR DE OFERTE PRIMITE: 1
VALOARE ESTIMATĂ TOTALĂ: 235.000 lei fără T.V.A
LISTA CONTRACTE: contract de servicii nr. 60 /25.02.2019 încheiat cu SC BARMAR SRL

DOCUMENTUL ORIGINAL POATE FI GĂSIT AICI