Anunț

Dosarul de concurs

Calendarul concursului

Salariul de încadrare

Bibliografie – proba scrisă

Cerințe – proba practică

Fișa postului

*Bibliografie/Legislație

HOTĂRÂRE nr. 1.391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006  a securităţii şi sănătăţii în muncă

LEGEA nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice