Anunț

Dosarul de concurs

Calendarul concursului

Salariul de încadrare

Bibliografie – proba scrisă

Cerințe – proba practică

Fișa postului

*Bibliografie / Legislație

Decret nr. 209/05.07.1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă

HG nr. 1447/28.11.2007 – Norme financiare pentru activitatea sportivă

Legea nr. 16/02.04.1996 privind Arhivele Naționale

Legea nr. 22/18.11.1969 privind angajarea gestionarilor

Legea nr. 82/24.12.1991 a contabilității

Legea nr, 500/11.07.2002 privind finanțele publice

ORDIN nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

ORDIN nr. 3.512 din 27 noiembrie 2008 privind documentele financiar-contabile